Контакты

AIH-Rakennus
Kalevantie 15
51900 Juva   
Ансси Хелппи / Anssi Helppi +358 (0)40 540 6276
e-mail: anssi.helppi@aih-rakennus.fi  
Код предприятия 253708-5